Rymdfysik

Forskningsgruppen för rymdfysik vid Helsingfors universitet studerar solär-terrest fysik och rymdväder.

Forskningsgruppen för rymdfysik vid Helsingfors universitet studerar solär-terrest fysik och rymdväder. Vi utvecklar numerära simuleringar av solens korona, heliosfären och jordens magnetosfär och använder oss i stor utsträckning av mätningar som utförts av Europeiska rymdorganisationen ESA:s och USA:s rymdorganisation NASA:s rymdsonder. Vi strävar efter en bred insikt i fysiken bakom rymdväderfenomen, forskning av hög internationell kvalitet samt att använda denna information för att utveckla tjänster för samhället.

Gruppens filosofi är att mångsidigt använda olika forskningsmetoder från dataanalys och datatolkning till teoretisk modellering och beräkningsmodellering. Vi är en del av Finlands Akademis spetsforskningsenhet Research of sustainable space. Därtill pågår två ERC-projekt.

Vår forskning fokuserar på

  • Solvindens växelverkan med jordens magnetosfär
  • Eruptionernas uppkomst och evolution i solens korona
  • Fysiken och dynamiken i van Allen-bältena
  • Rekonnektion, plasmavågor, turbulens, instabilitet och interplanetariska chocker kring jorden och i solvinden