Observerande kosmologi
Gruppen för observerande kosmologi deltar i Europeiska rymdorganisationens Planck-projekt och i förberedelserna för det kommande Euclid-projektet.

Planckteleskopet kartlägger kosmisk bakgrundsstrålning och mäter den med banbrytande precision. Syftet är framför allt att utifrån resultaten fastställa egenskaperna hos densitetsvariationerna, ”galaxernas frön”, under universums tidiga historia och att förstå hur de har uppstått. Planckgruppen analyserar resultaten och undersöker kosmologiska modeller för att förklara resultaten. 

Euclid-projektet kommer att kartlägga den observerbara tredimensionella strukturen i universum. Projektets främsta mål är att lösa problemet med ”mörk energi”, dvs. varför universums expansion accelererar.