Observationell kosmologi

Gruppen för observationell kosmologi deltar i Europeiska rymdorganisationens Euclid-projekt.

Euclid-teleskopet från den Europeiska rymdorganisationen (ESA) kommer att kartlägga den tredimensionella strukturen av det observerbara universumet. Projektets huvudsakliga mål är att lösa problemet med den ”mörka energin”, dvs. varför accelererar expansionen av vårt universum. 

Euclid är en uppföljare till ESA:s tidigare kosmologi-rymdteleskop, Planck. Mellan åren 2009 och 2013, kartlade Planckteleskopet den kosmisk bakgrundsstrålningen och mätte den med banbrytande precision. Målet var framför allt att utifrån mätresultaten fastställa egenskaperna hos densitetsvariationerna, dvs. ”galaxernas frön”, i universums tidiga historia och att förstå hur de har uppstått. De slutliga resultaten från Planckteleskopet publicerades år 2020.

Euclid-gruppen vid Helsingfors universitet deltar i utvecklingen av Euclids databehandlingsmetoder och i produktionen av simulerad data. Dessutom ansvarar de för Finlands Euclid databehandlingscentral. Vi har speciellt utvecklat metoder för att beräkna statistiska storheter som beskriver universums struktur, till exempel korrelationsfunktioner. Efter uppskjutningen ansvarar Finlands datacentral för behandling av 5 % av Euclids data. Euclid kommer att skjutas upp i rymden i juli 2023.