Experimentell partikelfysik

Forskningen inom experimentell partikelfysik är mångvetenskaplig och internationell och har tillgång till den bästa tekniken och de bästa forskningsnätverken inom området.

Gruppen för experimentell partikelfysik deltar i LHC-acceleratorns CMS- och TOTEM-prov vid CERN.

Detektorerna som används för partikelfysik utvecklas och byggs i ett detektorlaboratorium. Dessutom deltar avdelningen i utvecklingen av ny acceleratorteknik för den tilltänkta elektron-positron-linjäraracceleratorn CLIC.