Astronomilaboratorierna
Det finns två astronomilaboratorier på avdelningen, dispersionslaboratoriet och rymdinstrumentlaboratoriet. Förutom dem har vi teleskop som används i undervisningen.

Dispersionslaboratoriet och rymdinstrumentlaboratoriet hör till astronomilaboratorierna. Dessutom har vi teleskop som reserveras för undervisningsbruk. I Gumtäkt har avdelningen ett teleskop med en 35 cm:s huvudspegel, och i observatoriet Metsähovi i Kyrkslätt ett större teleskop på 60 cm.

I samband med Helsingfors observatorium på Observatorieberget finns det också två optiska teleskop för undervisningsbruk och ett litet radioteleskop med diametern 2,3 meter.