Porträtt av professor Heikki Tenhu avtäckt i Chemicum

Ett porträtt av Heikki Tenhu, professor i polymerkemi, avtäcktes på tisdagen den 28.11 2023. Fotografiet är taget av Veikko Somerpuro.

Då marskalkarna drog undan gardinen som täckte porträttet, avslöjades ett enkelt fotografi av Heikki Tenhu sittande vid ett bord, tillsammans med en trave böcker.

Det hör till protokollet att kansler Kaarle Hämeri inspekterar porträttet och godkänner det till universitetets porträttsamling. Det är ju Finlands största porträttsamling och förvaltas av Helsingfors universitetsmuseum.

Hämeri undersökte länge ryggarna på böckerna i förgrunden på fotografiet.

Vi fick höra mera om böckerna då Heikki Tenhu, som snart avgår i pension, berättade om vissa milstolpar inom polymerkemin och om sin egen karriär.

Polymerkemin uppstod och tog fart trots att banbrytaren Hermann Staudinger länge måste lägga fram bevis på att makromolekyler existerar. Staudingers artikel som publicerades 1920 gav upphov till debatt, men denna utvecklare av polymerkemi fick äntligen Nobelpriset i kemi år 1953. Under andra världskriget var det brist på allt, och konstgjorda material välkomnades. Importen av naturgummi från Sydamerika och Asien hade upphört, så konstgjort gummi behövdes. Nylonstrumpan innebar en revolution på sin tid. Ett verk av en annan Nobelpristagare i kemi, Paul Florys Principles of Polymer Chemistry (Cornell University Press, 1953) har intagit paradplats på porträttet av Tenhu.

Koncernchefen för Neste, Jaakko Ihamuotila, besökte universitetet år 1990 och höll ett tal vid en konferens för nordiska polymerforskare. Den kemiska industrin samtidigt gjorde en donation som finansierade en ny tjänst för en biträdande professor i polymerkemi, dit Heikki Tenhu tillsattes år 1992.  Sedan år 1998 har han verkat som professor i polymerkemi.

Dekanus Sasu Tarkoma och prefekten för avdelningen för kemi Ilkka Kilpeläinen talade också vid avtäckningen av porträttet, och tackade Tenhu för samarbetet och hans arbete för universitetets väl, då han arbetat som prefekt för avdelningen för kemi och som prodekanus med ansvar för forskning. Tenhu beskrevs som en person som är kritisk, positiv och alltid kommer ihåg studenternas synvinkel. Samtidigt fick vi höra att Tenhu planerar nya projekt och kommer att fortsätta sitt arbete inom kemiforskningen.

Fotografen Veikko Somerpuro berättade om bakgrunden till porträttet och sa att han själv började studera kemi 1989, även om han bytte till fotografi. Det var inte första gången han fotograferade Tenhu. Somerpuros fotografier har publicerats i den årliga tidningen Keminyheter som ges ut av den kemiska institutionen.