Maikki Roiha skriver sin magisteravhandling i kemi i samarbete med Nokia

Kemistuderande Maikki Roiha från Helsingfors universitet skriver sin magisteravhandling som ett företagssamarbete med Nokia. Roiha undersöker immersion, eller 360°-videors möjligheter och utmaningar i virtuella studiebesök i kemi.

– Jag började arbetet med avhandlingen i juni 2023. I början ingick förstås förhandsuppgifter för avhandlingen och intern utbildning vid samarbetsföretaget i arbetet.

Roiha har skrivit på avhandlingen nästan från början. Hon började renskriva litteraturöversikten direkt efter att hon hade samlat in materialet.

Hur får du till ett företagssamarbete?

Roiha berättar att nyckeln till företagssamarbete är nätverkande. Att kombinera den akademiska världen med företagsvärlden kräver aktivitet av studenten.

– Genom att nätverka! Meddela modigt ditt intresse för avhandlingshandledarna vid din högskola. De kan ha information om möjliga samarbetspartner.

Om det inte ger resultat, kan du ta kontakt direkt med de företag som intresserar dig. Det lönar sig också att följa till exempel högskolornas rekryteringsportaler. Där kan du hitta avhandlingsuppdrag.

Intresset öppnar dörrar

Enligt Roiha är det intressant att undersöka ett nytt initiativ inom undervisningsteknologin och kombinera det med kemiundervisning. I sådan här grundforskning är egentligen alla forskningsresultat intressanta.

– Det som var speciellt fint med projektet var att jag fick vara med och se utvecklingen av en sådan här teknisk helhet ur ett företags perspektiv.

– Jag fick också delta i andra delar av produktutvecklingen, till exempel forskningsbaserad planering av webbtexter och sammanställande av marknadsföringsmaterial. Samarbetet med Nokias experter var också väldigt intressant eftersom jag fick lära mig om arbetskulturen vid ett stort företag och förena den med den akademiska världen. Det var en fin erfarenhet att på riktigt få bli en del av Nokias arbetsgemenskap och träffa experter från ett brett kunskapsfält.

Tips till dig som skriver din magisteravhandling

Roiha tipsar att välja ett ämne som väcker din nyfikenhet. Låt dig inte avskräckas om du inte vet så mycket om ämnet i början. Schemaläggning, pauser och att sänka tröskeln är också en viktig del av planen.

– Gör upp ett tydligt schema för skrivandet, till exempel från måndag till onsdag klockan 9 till 15. Tidscheman ger struktur åt arbetet och hjälper dig att sätta igång. Håll pauser, få igång hjärnan genom att stiga upp och sträcka på dig. Skriv också in dina fritidsaktiviteter i kalendern, och håll fast vid dem, tipsar hon.

Texten behöver inte vara väldigt finslipad genast i början. Om du försöker skriva en perfekt text i ett tidigt skede kommer du att höja tröskeln för att komma igång med arbetet avsevärt.

– I de svåraste stunderna, kom överens med dig själv att du bara öppnar dokumentet för tio minuter. På så sätt kan du ofta sänka tröskeln för den absolut svåraste fasen, nämligen att komma igång. Om du får inspiration efter det, fint! Om inte, kom tillbaka senare.

Fritid och immersion

På sin fritid sysslar Roiha med sport och rör sig i naturen. Hon spelar också gitarr nu och då.

– De här är underbara sätt att tömma huvudet, eftersom man måste koncentrera sig på det man gör.

På frågan om vad immersion är svarar Roiha att det är att försjunka i sin omgivning. Nivån på immersionen är hög när användaren känner att hon eller han är närvarande i omgivningen via sina känselsinnen.

– I en virtuell miljö kan immersionen förstärkas till exempel genom att använda virtuella glasögon, och för ljudvärlden 3D-ljud. Immersionen kan förstärkas ytterligare genom att lägga till interaktiva funktioner i miljön, eller till exempel göra så att användaren kan se och använda sina "händer" i den virtuella världen.

Pelarna för samarbete på Nokia

Arbetet med Nokia har gått bra. Roiha har fått både nya färdigheter och tekniskt stöd, vilket har kompletterat det hon lärt sig vid universitetet.  

– Nokia gav mig fria händer att testa deras immersiva teknologilösningar i de sammanhang jag ville. Jag lärde mig också att använda dem bättre själv och fick hjälp vid behov. Å andra sidan har jag kunnat erbjuda Nokia kunskaper om forskningen inom undervisningsområdet och producera nyttig information för företaget i min forskning.

De färdigheter jag lärt mig vid universitetet och på andra ställen har gett mig goda förutsättningar att planera, koordinera och genomföra projekt med flera samarbetsparter.

– Jag är tacksam för alla som gav av sin tid till projektet – ett stort tack till HelsinkiALD-gruppen och doktoranden Alexander Weiß, äldre universitetslektor Sami Hietala och överingenjör Sami Heikkinen. Tack till kemiklassen Gadolin, alla som deltog i undersökningen och mina handledare vid Nokia och universitetet.

Artikeln är publicerad på finska på LUMA-center Finlands webbplats.