Kai Nordlund blir dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Kai Nordlunds mandatperiod som dekanus sträcker sig till slutet av 2021.

Kai Nordlund, professor i beräkningsmaterialfysik, har valts till dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.  Nordlunds mandatperiod som dekanus sträcker sig till slutet av 2021.

Åren 2014–2017 arbetade Kai Nordlund som prodekanus med ansvar för fakultetens undervisning, infrastruktur och tvåspråkighetsfrågor. Han ansvarade bland annat för utbildningsreformen Stora hjulet inom fakulteten.

Som prodekaner fortsätter Marja-Liisa Riekkola, professor i analytisk kemi, Samuli Siltanen, professor i industriell matematik och Hannu Toivonen, professor i datavetenskap.