InstituteQ samlar den finländska kvantkunskapen på ett ställe
Tillsammans kommer Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och VTT att grunda det finländska kvantinstitutet, InstituteQ, för att koordinera kunskapen i kvantvetenskap och -teknologier.