InstituteQ samlar den finländska kvantkunskapen på ett ställe
Tillsammans kommer Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och VTT att grunda det finländska kvantinstitutet, InstituteQ, för att koordinera kunskapen i kvantvetenskap och -teknologier.

Kvantteknologi är en av framtidens nyckelteknologier, och enligt t.ex. konsultföretaget McKinseys uppskattning kan den globala marknaden för kvantberäkning vara värd upp till en triljon dollar till år 2035.

Nu har Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och VTT gjort ett samarbetskontrakt inom kvantvetenskap och -teknologi. Kunskapscentralen som döpts till InstituteQ samlar ihop den nationella sakkunnigheten inom kvantteknologisk forskning, utbildning och kommersialisering.

Det allt tätare samarbetet mellan ledande aktörer är en förutsättning för att Finland ska ha framgång i den allt hårdare internationella konkurrensen.

"Vi har tre huvudsakliga målsättningar. För det första vill vi koordinera den nationella forskningen, för det andra vill vi erbjuda den bästa möjliga utbildningen både vid högskolors och industrins utbildningsprogram, och för det tredje vill vi främja uppkomsten av innovationer", säger professor Jukka Pekola från Aalto-universitetet.

"Tillväxten och utvecklingen i den här sektorn kräver en betydlig ökning av arbetskraft med specialiserad utbildning under de kommande åren. Genom att kombinera utbildningsresurser och koordinera nationellt kan vi få ett mångsidigare utbud av utbildning, och därmed ett bredare och växande kunnande", säger professor Sabrina Maniscalco från Helsingfors universitet.

Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och VTT har flera årtiondens erfarenhet av att forska och undervisa i kvantteknologi samt kommersialisera den.

 "Kvantteknologin skapar exponentiella och hållbara möjligheter för tillväxt i framtiden. Vi vill involvera och inbjuda parter i hela Finland som är intresserade av samarbete, både företag och institutioner, att komma med i vårt ekosystem. InstituteQ kommer också att öppna ett globalt fönster för finländskt kunnande i kvantteknologi och göra det lättare att starta nya internationella samarbeten", säger direktör Himadri Majumdar, som ansvarar för kvantteknologier vid VTT.

Ett växande ekosystem

Kvantteknologi innebär att man tillämpar de unika fenomenen i kvantfysik i praktiken. Den mest kända av dessa tillämpningar är väl kvantberäkning. Man väntar sig att kvantdatorerna snart kommer att kunna lösa problem som ligger utom de normala datorernas räckvidd. Kvantberäkning kan också vara till nytta t.ex. då man skapar nya mediciner samt kvantkrypterad informationsöverföring och datalagring.

Den finländska forskningen i och utvecklingen av kvantteknologier är redan internationellt känd från förut. De centrala kunskapsområdena är kvantinformation, nya kvantmaterial samt olika kvantapparater och -sensorer, som gör det möjligt att göra extremt noggranna mätningar och observationer. En kvantdator håller också på att byggas i Finland inom ett samarbetsprojekt lett av VTT, och där det finländska företaget IQM deltar.

"Finländska företag tillverkar redan kvantteknologiska apparater och mjukvara samt erbjuder sina kunder tjänster som utnyttjar kvantteknologi. Vi vill idka samarbete med de här företagen", säger Majumdar.

"Vi har många inhemska och internationella studeranden som är intresserade av att studera kvantteknologi. Genom att stöda nya professurer och bygga upp ett nytt nationellt utbildningsprogram kan vi bredda Finlands kunnande inom kvantsektorn, vilket kommer att behövas allt mera i framtiden, både inom industrin och vetenskapssamfundet", säger Maniscalco.

Finland har redan en stark verksamhetsmiljö för kvantteknologi med forskningsinfrastrukturen OtaNano och spetsforskningsenheten QTF.

"Vi vill att kvantinstitutet leder utvecklingen av den nuvarande infrastrukturen och samtidigt föder nya kvantprojekt. Vi vill bredda institutet så att vi får mera partners, samarbetsparter och intressegrupper från hela Finland, både från forskningen och industrin. Tillsammans kan vi bäst utnyttja en effektiv forskningsmiljö och utveckla den vidare så den kan svara på framtida utmaningar", säger Pekola.