INAR firar sin officiella invigning

Centret för atmosfärvetenskaper (INAR) för samman forskare från flera vetenskapsområden och har ett tydligt mål: bättre luft för alla. Den officiella invigningen av INAR firas den 25 maj i Tankehörnan.

Hur stor måste en skog vara för att bilda sina egna moln? Och hur mycket kyls luften ned när dessa moln reflekterar solens strålar tillbaka ut i rymden? Bland annat sådana frågor begrundar forskarna vid Centret för atmosfärvetenskaper (INAR).

– Vi vet att endast en minskning av utsläppen inte längre är tillräckligt för att tygla klimatförändringen. Vi måste också skapa större kolsänkor. Vi förstår dem fortfarande inte tillräckligt väl, säger docent Anna Lintunen, koordinator på INAR.

Interaktionen mellan jordytan och atmosfären står i centrum för forskningen vid Centret för atmosfärvetenskaper. INAR inledde sin verksamhet i början av året, och för närvarande pågår ett hundratal forskningsprojekt såväl i Finland som ute i världen.

Forskarna vid INAR kan utreda exempelvis vilka faktorer hos skogar, sjöområden, åkrar, myrmarker och städer som påverkar samspelet mellan jordytan och atmosfären samt hur allt detta påverkar temperaturen hos vårt klimat.

INAR utvidgar sin forskning även in på det samhällsvetenskapliga området. Tillsammans med sina samarbetspartner strävar forskarna efter att förstå hur samhället kunde tygla klimatförändringen och hurdana lagar vi skulle behöva för att lyckas med det.

– Problemen överskrider flera vetenskapsområden och därför måste också lösningarna vara mångvetenskapliga, säger Lintunen.

Se partiklarna du andas in

Fredagen den 25 maj firar INAR sin officiella invigning med en dagslång festival i Tankehörnan.

Under festivalen, som är öppen för alla, berättar forskarna vid Centret för atmosfärvetenskaper om sina forskningsområden. Under morgonevenemanget Lär känna atmosfärforskningen  har du möjlighet att äta morgongröt med en forskare och få höra bland annat hur väderleksrapporter görs i praktiken eller hur det är att studera inom magister- och doktorandprogrammen i atmosfärvetenskaper.

Ibland är det bättre att berätta om klimatförändringen med hjälp av konst än med hjälp av vetenskap. De två kan också kombineras. Under eftermiddagens evenemang INAR-iltapäivä (på finska och engelska) gör konstnärer och artister klimatförändringen förståelig med hjälp av musik, dans och bildkonst. I Tankehörnan ses till exempel bildkonstnären Josefina Nelimarkkas verk, som i form av en 3D-modell visar partikelutsläpp som uppmätts i Helsingforsluften.   

– Konsten kan ge oss nya sådana perspektiv på klimatförändringen som vi inte annars skulle komma att tänka på, berättar forskardoktor Laura Riuttanen från INAR.

Biosfärens hemligheter uppdagas

Om du har tid för bara en programpunkt, kan det vara bra att veta att INAR:s forskning presenteras i ett nötskal under eftermiddagens evenemang Tiedettä ilmassa (på finska och engelska). Centrets direktör Markku Kulmala berättar hur Finland har blivit en föregångare inom atmosfärforskning, och unga forskare förklarar biosfärens och atmosfärens komplicerade interaktion samt hur den påverkar klimatuppvärmningen.

Du kan avsluta kvällen med en efterfest tillsammans med forskarna och höra hur det är att göra atmosfäriska mätningar på Sydpolen, på Grönland, i Bolivia, i Himalayabergen eller i Amazonas regnskog.

Programmet för INAR Climate Festival hittar du här.
 

Vad är INAR?
  • Centret för atmosfärvetenskaper (INAR) är en forskningsenhet vid Helsingfors universitet som leds av akademiker Markku Kulmala.
  • Forskningen och undervisningen vid INAR grundar sig på fysik, kemi, meteorologi, forstvetenskaper, miljövetenskaper och samhällsvetenskaper.
  • INAR stärker den nationella och internationella atmosfärforskningen och miljöforskningen och producerar forskningskunskap för samhällets bruk.
  • Forskarna vid centret forskar på såväl molekylärnivå som global nivå och fokuserar i synnerhet på klimatförändring, luftkvalitet, biogeokemiska kretslopp och processer i ekosystem.
  • INAR:s nationella samarbetspartner är Meteorologiska institutet, Östra Finlands universitet och Tammerfors tekniska universitet.