I FORSKNINGENS FRÄMSTA LED

Datorer finns överallt omkring oss. I tvättmaskinen, för att inte tala om din mobiltelefon: smarttelefonen är ju rent ut sagt en uppkopplad dator. För många av oss är det en bisak att man också kan ringa med den. I nya bilar finns det över 100 miljoner rader kod, som bland annat kontrollerar motorn.

I tidningen får vi läsa om hur artificiell intelligens ersätter människor i många jobb och att endast en elit i framtiden kommer att ha ett jobb så som vi förstår ordet ”jobb” i dag. Intelligenta applikationer uppstår dock inte av sig själv. Visst kommer programmering också att automatiseras i viss mån, men någon måste också göra programmen som realiserar denna automatisering. Dessutom skapar ny teknik alltid nya sorters jobb, så jag tror inte på de pessimistiska visionerna.

I skolan har man sällan datavetenskap som ämne. Många kanske tror att datavetenskap betyder programmering. Men det är inte så. Datavetenskap i dag är ett väldigt mångsidigt område. Det sträcker sig från teoretiska problem, vilket närmast är matematik, till att studera vad användare tycker om nya datatekniska lösningar, vilket närmast är sociologi.

Läroämnet datavetenskap vid Helsingfors universitet fyller 50 år 2017. Vår forskning är mångsidig och av hög kvalitet. I Times Higher Education World University Ranking 2016−17 är vi nr 69 i världen och de bästa i hela Norden. Vi är med i tre av Finlands akademis spetsforskningsenheter. Ett toppforskningsområde är maskininlärning och data-analys. Maskininlärning går ut på att datorn lär sig från data. Ett långvarigt tvärvetenskapligt område inom data-analys är bioinformatik, som behandlar metoder för att analysera biologiska data, till exempel arvsmassan. Ett nytt område är artificiell kreativitet, så som automatisk produktion av dikter. Ett annat viktigt område för oss är datanätverk och distribuerade system. När du söker något på google, är processeringen och data utspridda över en massa datorer i många länder. Under senaste år har vi satsat speciellt på datasäkerhet och programutvecklingsforskning. Vi gör mycket samarbete med Aalto-universitetet och med många företag, till exempel Nokia, F-Secure och Intel.

Vill du vara med där det händer? Vill du hitta ditt eget område inom datavetenskapen? Vill du vara med i forskningens främsta led? Kom och studera hos oss. Datavetenskap är roligt! 

 

Läs mer om utbildningsprogrammet i datavetenskap.