Forskning: Moderna elefanter överlevde klimatförändring, deras släktingar dog ut

Enligt ny forskning differentierades elefantdjuren snabbt till många olika arter då de spreds till nya kontinenter omkring 20 miljoner år sedan, men den mångfalden började gå kräftgång då klimatet svalnade omkring tre miljoner år sedan. Enligt forskningen har våra nutida elefanter överlevt förändringarna i klimat eftersom de hörde till de mest ekologiskt flexibla elefantarterna.

Resultaten av forskningen som studerade elefantdjurens utveckling påvisar att klimatförändringarna spelade en viktig roll i utrotningen av elefantdjur redan långt innan den moderna människan spred sig från Afrika till andra kontinenter.

 – Vi föreslår dock inte att nutidsmänniskan inte skulle ha haft en stor inverkan på utrotningen av elefantdjur i slutskedet, säger en av forskarna, paleontolog Juha Saarinen från Helsingfors universitet.

För studien samlades en större mängd material om de evolutiva anpassningarna hos levande och fossila elefantdjursarter än någonsin förut. Med i alla data finns bl.a. formen på skallar och nedre käkben, betar och kindtänder, ledstrukturer, samt kroppsstorlekar.

Forskningen, som utförts av forskare vid Helsingfors universitet i samarbete med universiteten i Madrid, Bristol, Buenos Aires och Berlin, har publicerats i tidskriften Nature Ecology and Evolution.

– I praktiken täcker våra data alla elefantdjursarter som baserar sig på trovärdiga fossilfynd över hela deras evolutionshistoria, sammanlagt nästan 200 arter, säger Saarinen.

Elefantarterna började gå tillbaka med kallare klimat

Elefantdjuren fick sin början i Afrika över 50 miljoner år sedan, och deras evolutionshistoria begränsades till den kontinenten de följande c:a 30 miljoner åren.

Forskningsresultaten visar att elefantdjurens diversitet ökade då de spreds från Afrika till Eurasien omkring 20 miljoner år sedan, och något senare till Nordamerika (c:a 16 miljoner år sedan). Anpassningen är särskilt tydlig i skallarnas och tändernas specialisering för att bearbeta olika näringskällor.

Diversiteten bland elefantdjur nådde sin höjdpunkt senast omkring fem till tio miljoner år sedan, varefter den har gått tillbaka som en följd av att klimatet blivit kallare och torrare samt mera omväxlande. Arter som var mest lika nutidens anpassbara elefanter fann sig bäst tillrätta under klimatförändringen, med t.ex. sina hållbara och starka tänder som möjliggjorde utnyttjandet av många olika näringskällor.

– Spridningen och de världsomfattande framgångarna hos nutidsmänniskan var sannolikt en viktig faktor bakom elefanternas nödläge under den sista utrotningsvågen, som började omkring 20.000  år sedan. En följd av den var t.ex. att den ullhåriga mammuten dog ut, säger Saarinen.

– Det står också klart att den oroande tillbakagången av de tre elefantarterna som fortfarande lever, den afrikanska skogselefanten och savannelefanten samt den asiatiska elefanten, beror på smygskytte och annan människoverksamhet.

Bl.a. CNN har skrivit om ämnet:

https://edition.cnn.com/2021/07/02/world/mastodons-elephants-climate-change-scn/index.html

Referens till artikeln:

https://www.nature.com/articles/s41559-021-01498-w