Etik ska inte kodas in i datorn

Vem har ansvar för beslut som tas av datorer? Enligt forskare som är insatta i etik för artificiell intelligens (AI) borde AI inte mystifieras, utan vi borde utveckla transparenta och förklarliga sätt att förverkliga AI-lösningar.