Atmosfärforskare Mikko Sipilä får Akademiprisen

Finlands Akademin uppfattar att Sipiläs forskning har betydande samhälleligt genomslag

Finlands Akademi har belönat atmosfärforskare Mikko Sipilä (f. 1978) med Akademiprisen 2020 för samhälleligt genomslag. Sipilä är en internationellt framstående atmosfärforskare, och har med sin forskningsgrupp rapporterat en direkt experimentell observation av partiklars uppkomst utanför laboratoriemiljö som den första i världen.

Sipiläs forskning har betydande samhälleligt genomslag, och resultaten har redan använts i många sammanhang, till exempel vid utveckling av mätutrustning.

– Jag vill arbeta med någonting som hjälper mänskligheten att lösa sina största problem, såsom klimatförändringen och artdöden. Jag hoppas att mitt arbete inom atmosfärforskningen, där jag främst studerar luftburna partiklar och olika ångor, åtminstone delvis skulle ge sådan viktig information som kan hjälpa oss att förstå den globala förändringens orsaker och konsekvenser, och att lösa problemen, säger Sipilä.

”De möjligheter som forskningen öppnar är värda att utforska så långt det går”

Mikko Sipilä är mycket erfaren och skicklig inom fältmätningar och har också varit ledare för många mätningskampanjer. Under de senaste åren har mätningarna särskilt gällt data från de krävande stationerna i de arktiska och antarktiska regionerna.

Att undersöka partikelbildningen i atmosfären med fokus på partiklarnas förstadium är en mätningstekniskt krävande uppgift, och därför är just utveckling av mätmetoder och mätteknik ett genomgående tema i hans forskning. Sipilä hör till de främsta inom utveckling av mätapparatur och han är bland annat medgrundare till tre företag som producerar tjänster och mätutrustning. Ett av hans företag arbetar med att förbättra säkerheten inom den civila luftfarten.

– De möjligheter som forskningen öppnar är värda att utforska så långt det går. Det kan ge en bättre miljö, ökad säkerhet eller nya arbetsplatser, Sipilä säger.

Filosofie doktor Mikko Sipilä disputerade vid Helsingfors universitet 2010. Akademiforskare blev han 2016. Han arbetar som biträdande professor vid Helsingfors universitet. Han leder en forskningsgrupp och är sedan 2020 chef för Helsingfors universitets forskningsstation i Värriö i Salla. Europeiska forskningsrådet (ERC) har beviljat honom ett starting grant vars finansiering började 2017.

Finlands Akademis pris för samhälleligt genomslag tilldelas en forskare som på ett betydande sätt lyft fram forskningen och forskarnas arbete, som genom sin verksamhet ökat intresset för vetenskap, som i egenskap av forskare deltagit i samhällsdebatten eller som på något annat sätt förstärkt forskningens betydelse och genomslag i samhället och bidragit till att forskningens rön utnyttjas. Akademin har också tilldelas akademiforskare Teemu Lyytikäinen (f. 1977) priset för vetenskapligt kurage