Tekopöly – Fördelarna med konstgjorda högstubbar för pollinerare och biologisk mångfald

Projektet Tekopöly (2021–2022) undersökte arter som använder sig av högstubbar och vilka slags högstubbar som är till mest nytta för mångfalden i ekonomiskogar. Tekopöly publicerade guider för att göra högstubbar.
Från forskningsdata till guider för att göra högstubbar

Många arter som är beroende av murket träd har blivit hotade. Mångfalden av skogsnaturen kan stödjas genom att införa murket träd i skogarna och att upprätthålla förekomsten av murket träd med hjälp av till exempel högstubbar.

Projektet Tekopöly undersökte arter som använder sig av högstubbar (fåglar, svampar och steklar) och utredde vilka slags högstubbar som är till mest nytta för artbeståndet.

En högstubbe är ett levande träd som kapats vid några meters höjd i samband med sluthuggning eller beståndsvårdande avverkning, och som lämnas kvar för att murkna. Bild: Heidi Björklund.

Guider

På basis av Tekopöly och övriga forskningsresultat publicerades det i november 2023 guider för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen om att tillverka högstubbar i ekonomiskogar.

Tillverkning av högstubbar i ekonomiskogar
Samarbete och understöd

Tekopöly var ett Metso-projekt där deltagarna var Naturhistoriska centralmuseet Luomus, Jyväskylä universitet, Metsä Group och Bioname Oy.

Projektet understöddes av Jord- och skogsbruksministeriet, Vuokon Luonnonsuojelusäätiö, Suomen Biologian Seura Vanamo ry, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Aikon Kartano och Akkula. Samarbetspartner var projektet Pölymetsä.

Mer information och kontaktuppgifter