Susanna Lindroos-Hovinheimo: Utan forskning blir ideologierna bakom rätten lätt förbisedda

Integritetsskydd har fått mycket uppmärksamhet under de senaste tio åren. Susanna Lindroos-Hovinheimo granskar fenomenet i ljuset av EU:s dataskyddsreglering.

Vad handlar din forskning om?

Jag forskar i rättens roll i samhället. Jag utreder hur samhället formas av rätten och de maktstrukturer som upprätthålls av rätten. Just nu ligger fokuset för min forskning framför allt på europeisk unionsrätt.

Vilka effekter har din forskning?

Att rättslig kunskap ökar är nödvändigt för att även rättvisan i samhället ska öka.

Alla som tillämpar lagstiftning tolkar den. Genom forskning kan vi kritiskt granska ideologierna bakom domstolsbeslut. Utan forskning skulle dessa lätt bli förbisedda.

Genom att avslöja vad som händer under ytan på rätten kan vi till exempel fästa uppmärksamhet vid huruvida domarnas tolkningsförfarande överensstämmer med de värderingar som samhället vill upprätthålla.

Vad inspirerar dig mest inom ditt område just nu?

För närvarande inspireras jag framför allt av rätten till integritet. Integritetsskydd har fått mycket uppmärksamhet under det senaste årtiondet. Jag vill undersöka de filosofiska och ideologiska antagandena bakom EU:s nya dataskyddsreglering.

 

Susanna Lindroos-Hovinheimo är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten.

Läs Susanna Lindroos-Hovinheimos tankar kring dataskyddspraxis inom EU.

Läs mer om Lindroos-Hovinheimos forskningsgrupp Reconfiguring Privacy.

Se Susanna Lindroos-Hovinheimos installationsföreläsning den 29 maj 2019.

Bekanta dig också med de andra nya professorerna.