Roschier stöder Helsingfors universitets juridiska utbildningsområde

Roschier donerar 100 000 euro till Helsingfors universitets 375-Framtidsfond. Donationen riktas till det juridiska utbildningsområdet. Syftet med donationen är att medverka för en internationellt konkurrenskraftig och högklassig juridisk utbildning på finska och svenska i Finland.

- Donationen är en viktig investering i framtiden för oss, speciellt nu när utbildningsanslagen minskas hela tiden, säger Roschiers styrelseordförande Rainer Hilli. Roschier har samarbetat mångsidigt med universitetet en längre tid och vill fortsätta utveckla det.  – Vi vill att universitetet har tummen på pulsen, såsom det har nu och kommer att ha även i framtiden, konstaterar Hilli.

Roschier är en av Nordens ledande advokatbyråer som anställer över 100 jurister i Finland och lika många i Sverige. Som en viktig aktör inom juridiken är det viktigt för Roschier att vara med och utveckla Finlands största universitet.

Experter med brett juridiskt kunnande behövs nu och i framtiden. Digitaliseringen och automatiseringen vinner terräng hela tiden och just därför behöver vi jurister – kanske det i framtiden finns ett ännu större behov för mänsklig intuition och tolkning.

- Att kunna sammanfoga utbildningen med de utmaningar och behov som den föränderliga världen medför sig betyder att en aktiv dialog mellan forsknings- och utbildningsfältet och näringslivet är av yttersta vikt, fortsätter Hilli.

Donationen är en del av det långsiktiga samarbetet som Roschier har med Helsingfors universitet och andra universitet med juridisk utbildning för att kunna utveckla utbildningen och forskningen inom juridik i Norden.

Roschiers donation riktas till Helsingfors universitets 375-Framtidsfond som är en del av statens motfinansieringsprogram