Rekordmånga sökte till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet

Juridikutbildningarna är fortfarande ett populärt sökmål. Mängden ansökningar ökade till nästan alla sökmål i den gemensamma ansökan som avslutades på onsdagen den 1 april 2020. I den gemensamma antagningen till det juridiska området ingick Helsingfors universitet, Åbo universitet, Östra Finlands universitet och Lapplands universitet.

Helsingfors universitet var igen det mest populära sökmålet. Sammanlagt 6 720 personer ansökte till det finskspråkiga utbildningsprogrammet för rättsnotarie, varav 4 479 personer ansökte till utbildningen i Helsingfors och 2 241 till motsvarande utbildning i Vasa. Motsvarande antal i fjolårets ansökan var 4 393 för Helsingfors del och 2 365 för Vasas del.

Av alla personer som ansökte hade 3 505 angett Helsingfors universitet som förstahandsval, jämfört med 3 402 i fjol.

Intresset för fakultetens svenskspråkiga utbildning ökade märkbart. Antalet sökande till det svenskspråkiga utbildningsprogrammet för rättsnotarie var 246 för Helsingfors och 76 för Vasa. Motsvarande antal i fjol var 168 och 71. Antalet sökande till utbildningen i Helsingfors ökade alltså med mer än 45 procent.

Ytterligare information: Statistik över antagningen till Helsingfors universitet.