Den nordiska rättsstatsmodellen och det arktiska intresserar i Kina

Den nordiska välfärdsstaten och rättsstaten intresserar rättslärda och samhällsaktörer i Kina. – Med komparativ forskning kan man granska vad som har fungerat och inte fungerat i olika kontexter, säger professor Ulla Liukkunen, som leder China Law Center som är ett nationellt centrum för kinesisk rätt och rättskultur. Hon anser det vara fint att vi kan dela våra nordiska synsätt och rättsmodeller.

China Law Center finns i anslutning till Helsingfors universitets juridiska fakultet, och åtta andra finländska universitet och Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet deltar i verksamheten.  När institutet grundades blev det huvudkanal för samarbetet med Kinas samhällsvetenskapliga vetenskapsakademi CASS.  Centret koordinerar och stöder den komparativa forskningen i kinesisk rätt som bedrivs vid universiteten i Finland. Centrets långvariga och utvecklade samarbete med Kinas samhällsvetenskapliga vetenskapsakademi är också internationellt sett betydande och exceptionellt.

En grupp på sex personer från vetenskapsakademi besökte fakulteten i början av april. Gruppen reste tillsammans med Kinas president Xi Jinping som gjorde ett statsbesök i Finland på väg till USA och ett möte med president Donald Trump. Gästerna och värdarna utbytte erfarenheter om samarbetet och uttryckte en önskan att fortsätta och ytterligare utveckla och bredda samarbetet.

– I synnerhet det arktiska området och den nordiska välfärdsstaten intresserar i Kina, resultaten och publikationerna om arbetstagarnas rättigheter och kollektiv rätt ansågs vara viktiga, berättar Ulla Liukkunen som tog emot den kinesiska delegationen. Det nordiska samarbetet såg alla som en viktig dimension som man vill utveckla aktivt i framtiden. Också miljörätt samt forskningen i rätt och genus är viktiga teman.

Kinas samhällsvetenskapliga vetenskapsakademi CASS vill utveckla akademins synlighet och önskar att centret för kinesisk rätt och rättskultur utvecklas ytterligare.

Forskarna vid Helsingfors universitets juridiska fakultet får internationell synlighet för forskningsprojekten som behandlar kinesisk rätt tack vare samarbetet. Kinesisk rätt kommer också att finnas allt oftare i fakultetens undervisningsprogram.

Dekanus Kimmo Nuotio som har varit ordförande i centrets ledningsgrupp sedan det grundades, har utvecklat ett bredare nätverk i Finland och bl.a. kommer man snart att lansera ett China Research Forum.