Kontaktuppgifter

Institutionen för socialvetenskap,
Institutet för kriminologi och rättspolitik

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET 

krimo-toimisto@helsinki.fi
tfn. 0294 1911 (växel)

Flamma

 

 

Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo) är ett forskningsinstitut som verkar i anslutning till Helsingfors universitet. Institutet har till uppgift att bedriva oberoende forskning i kriminologi och rättspolitik. Utmärkande för forskningen vid institutet är ett mångvetenskapligt angreppssätt som förenar samhällsvetenskapliga och rättsliga perspektiv.

Institutet för kriminologi och rättspolitik inledde sin verksamhet den 1 januari 2015. Institutets föregångare var Rättspolitiska forskningsinstitutet som verkade fram till utgången av 2014. Institutet för kriminologi och rättspolitik hör till Institutionen för socialvetenskap vid Statsvetenskapliga fakulteten.