Därför vetenskap

Vid Helsingfors universitet anser vi att det är vår uppgift att lösa globala kriser och skapa förutsättningar för en bättre framtid. För att kunna bygga en bättre framtid behöver vi utbildningsmöjligheter för unga, långsiktig finansiering och en ambitiös vetenskapspolitik.

Helsingfors universitet anser att nästa regering i sitt regeringsprogram bör vidta snabba åtgärder för att höja finländarnas utbildningsnivå. Dessutom behövs satsningar på forskning, utveckling och innovationer, en mer ambitiös vetenskapspolitik samt bättre dialog mellan politik och forskare.

Nyheter
Genom att delta stärker du budskapet

Delta i diskussionen på sociala medier med hashtaggen #DärförVetenskap.

Delta i evenemang.

  • På universitet ordnas det under våren i samband med valet många tillställningar och evenemang.

Rösta på en kandidat som är positivt inställd till utbildning och forskning.