Vad kan en humanist jobba med efter examen?

En humanist behärskar språk och kulturer, och hen förstår betydelser och mänsklighetens mångfald. En humanist har färdigheter för många olika typer av arbetsuppdrag.
En humanist kan och förstår

En del av studenterna vid fakulteten utexamineras till ett yrke, till exempel lärare eller översättare. Många utexamineras som generalister med förutsättningar för många olika anställningar.

Den humanistiska utbildningen är tidlös eftersom de kunskaper som man inhämtar under studierna kan utnyttjas mångsidigt vid olika tidpunkter och oberoende av arbetsuppgifterna och hur de förändras. Humanisterna är beredda på förändringar och på att delta i att förändra världen.

Under studierna får du substanskunskap inom ditt område. Du lär dig också att tänka analytiskt och kritiskt, argumentera, kommunicera skriftligen, och du utvecklar din förmåga att sammanfattat presentera breda och komplicerade material. Du stärker också din interaktionsförmåga och din förmåga att arbeta i grupp och hantera projekt. Överlag får du kunskaper och färdigheter för att utvecklas till en expert inom ditt område. Du tillägnar dig den yrkeskunskap du behöver i olika arbetsuppgifter och du kan beskriva din expertis.