Kandidat- och magisterprogram

I humanioraexamina kan du välja mellan 6 kandidatprogram och 12 magisterprogram på finska och på svenska.
Kandidatprogram
Magisterprogram