Examensbevis och studier efter examen

Examensstudierna leder småningom till utexaminering. Studier och lärande kan dock fortsätta även efter det.
Ex­a­mens­be­vis och ko­pi­or av ex­a­mens­be­vis

På webbsidan om Att skaffa behörighet som ämneslärare efter examen på Instruktioner för studerande -webbplatsen finns anvisningar om hur man ansöker om motsvarighetsintyg. Motsvarighetsintyget är avgiftsbelagt.

Avgiftsbelagda kopior av examensbeviset ges på begäran. Se anvisningarna för Kopior och översättningar av examensbevis i Instruktioner för studerande.

Du kan beställa ett officiellt studieprestationsutdrag från Studentservicen.

Om du har utexaminerats som filosofie kandidat före 1994, kan du ansöka om att bli beviljad titeln magister. Man ansöker om titeln magister med en särskild blankett (på finska).

Studier efter examen

Studierna och lärandet behöver inte upphöra med utexamineringen eftersom du senare kan studera t.ex. vid Öppna universitetetfortbilda dig vid HY+ eller genomföra fristående studier. För att få studera måste du ha studierätt för de aktuella studierna.

Studierätt för fristående studier är avsedd för personer som har utexaminerats och som vill genomföra endast vissa studier. Om motsvarande studier kan genomföras vid öppna universitetet beviljas inte rätten till fristående studier.