Humanistiska fakulteten har inrättat programmet Helsinki University Humanities Programme (2017–2020) för gästande internationella professorer och forskardoktorer.

Målsättningar

  • Utveckla ett samarbete med ledande forskare.
  • Utvidga nätverk för forskningssamarbete.
  • Skapa nya forskningsinitiativ.
  • Producera samförfattade artiklar för framstående tidskrifter.

Programmet ökar det internationella inslaget i universitetets forskningsmiljö.

Fakulteten har inbjudit sju framstående forskardoktorer inom temana Indigenous Cultures and Languages (ursprungskulturer och ursprungsspråk) och Environmental Humanities (miljöhumaniora), och fem gästprofessorer och deras forskardoktorer.