Vetenskapliga rådgivande kommittén

Humanistiska fakultetens forskning stöds sedan hösten 2010 av en expertgrupp, SAB (Scientific Advisory Board), som består av internationella toppforskare.
Humanistiska fakultetens SAB 2021–2024

Expertgruppens medlemmar besöker Helsingfors årligen och bidrar med nya synvinklar från olika håll i världen. Samtidigt ger gruppmedlemmarna respons som visar hur utomstående iakttagare ser på forskningen i Helsingfors.

Till fakultetens internationella expertgrupp hör följande forskare (1.9.2021–31.8.2024):

  • Professor Bernd Kortmann (Freiburgs universitet)
  • Professor Amanda Vickery (Queen Mary universitet, London)
  • Professor Kristin Kuutma (Tartus universitet)
  • Professor Christina Thomsen Thörnqvist (Södertörns universitet)
  • Professor emeritus Peter Austin (SOAS London universitet)