Vid Humanistiska fakulteten bedrivs aktuell forskning som är av internationell betydelse. Fakulteten är mycket forskningsorienterad och forskningen håller internationell toppnivå inom många områden. För att nå en hög internationell nivå krävs arbete, nätverk och också kritiska synvinklar. Fakulteten strävar efter att erbjuda sina forskare de bästa möjliga verktygen och arbetar aktivt för att utveckla de existerande infrastrukturerna och för att skapa nya. Utöver den regelbundna utvärderingen söker man nya impulser till utveckling av forskningen också i internationella expertgrupper, där representanter från toppuniversitet på olika håll i världen ingår. Fakulteten har också ett nära samarbete med universiteten i de nordiska huvudstäderna och med de europeiska Leru-universiteten (League of European Research Universities).