Service under våren och sommaren 2020

Campusbibliotekets tjänster öppnas i Viks Pop-up Bibliotek i augusti 2020.

Under sommaren 2020 ordnas tjänster från huvudbiblioteket i Kajsahuset. Viks samlingar har gallrats, minskats och flyttats under våren, och en del av materialet i Vik har flyttats permanent till huvudbiblioteket i Kajsahuset.

Observera att vår kundtjänst är hårt ansatt under undantagsperioden och svarstiden kan därför vara längre än vanligt.

 • Chatten på bibliotekets webbplats betjänar mån-fre kl. 10-17.
 • Kundtjänsttelefonen på Kajsahuset på 02941 23920 har öppet mån-fre kl. 8-20.
 • Huvudbibliotekets kundtjänst i Kajsahuset är öppen mån-fre kl. 10-19.
 • Kundtjänsterna i campusbiblioteken är stängda 30.11.20-31.1.21. 

Kundförfrågningar, tjänstebegäranden och synpunkter kan också skickas via en e-blankett eller e-post.

Bibliotekspersonalen arbetar i huvudsak på distans. Du kommer i kontakt med bibliotekets experter via de vanliga serviceadresserna.

Biblioteket byter ut sin tekniska plattform under sommaren 2020. Detta förorsakar avbrott i utlåningen, reservationerna och dina personliga uppgifter i databasen Helka från och med torsdagen den 16.7.2020. Avbrottet varar i några veckor och slutar i början av augusti. E-materialen är tillgängliga som vanligt under avbrottet.

Förnyelsen kommer att orsaka små förändringar av kundtjänster i Helka. Kolla in ändringarna och läs mer på webbplatsen Helka förnyas under sommaren 2020 →

Det kan finnas brister i böckernas beståndsuppgifter fr.o.m. 18.6, för informationen kan inte uppdateras i Helka. Till exempel kan en kursbok finnas på hyllan, även om det ser ut som att alla exemplar är utlånade eller under beställning. Kontrollera tillgången genom att gå till hyllan eller ring till bibliotekets kundtjänst.

Campusbiblioteket i Vik och Helsingfors stadsbiblioteks filial i Vik kommer att ha gemensamma tillfälliga lokaler på infocentrets fjärde våning. Viks Pop-up Bibliotek betjänar både universitetets och stadsbibliotekets kunder tills bibliotekens nya lokaler blir färdiga sommaren 2021.

Campusbibliotekets tjänster öppnas i Pop-up Bibliotek i augusti 2020.

Stadsbiblioteket öppnar sina tjänster i Viks Pop-up Bibliotek på måndagen den 22 juni 2020. Stadsbibliotekets tjänster är öppna sommaren mån – fre 12–18. Ingången ligger ganska nära den gamla entrén vid Viksbågen 11 B.

Från och med torsdagen den 30 april får du långtidslån på material från Campusbiblioteket i Vik.
 
Lånen förfallodag är tidigast 12.8.2020 när du lånar eller förnyar dina lån
 
 • 30.4. framåt för böcker med 28 dagars lånetid,
 • 14.5. framåt för böcker med 14 dagars lånetid, och
 • 26.5. framåt för böcker med 2 dagars lånetid.

Campusbibliotekets klassificerade boksamlingar har omplacerats tätare på ett enhetligt område på fjärde våningen. På fjärde våningen finns också serier, tidskrifter och kursböcker. En del av tidskrifterna samt examensarbeten och campusbibliotekets specialsamling har flyttats till Kajsahuset.

Placering för allt material finns i Helka-databasen.

Läs mer om Utlåning och avhämtning av tryckt material under undantagstillståndet →

Återlämningsfacket i Vik är inte i bruk under sommaren då campusbiblioteket är stängt. Böcker kan returneras till Kajsahuset och till återlämningsfacket på Fabiansgatan utanför bibliotekets öppettider. Campusbiblioteket i Gumtäkt har också ett återlämningsfack som kan användas för att återlämna böcker under sommaren.

Läsesalen har stängt i sluten av maj 2020. Som sådan kommer läsesalen inte att användas ens efter renoveringen av Infocenter. 

Om du fortfarande har ett nyckelkort till läsesalen kan du återlämna det till campusbibliotekets kundtjänst. Efter att du har fyllt i fakturaformuläret vid kundtjänstdisken kommer biblioteket att återbetala depositionen till ditt konto.

 • Förflyttningen av samlingar i Campusbiblioteket i Vik pågår sedan hösten 2019. Läs nyheten här.
 • 24h-läsesalen i Vik stängs i maj 2020. Kom ihåg att returnera ditt nyckelkort i vår! Läs nyheten här.
 • Samlingarna centraliseras på fjärde våningen i Campusbiblioteket i Vik. Läs nyheten här.
 • Tidskrifterna, examensarbeten och campusbibliotekets specialsamling har flyttats från Vik till Kajsahuset. Läs nyheten här.
 • Campusbiblioteket i Vik har öppet t.o.m. tisdag 17.3.2020.
 • Viks böcker som långtidslån fr.o.m 30.4.2020. Läs nyheten här.
 • Stadsbiblioteket öppnar sina tjänster i Viks Pop-up Bibliotek i juni 2020.
 • Campusbibliotekets tjänster öppnas i Pop-up Biblioteket på infocentrets fjärde våning 17.8.2020.
 • Campusbibliotekets nya, egentliga lokaler öppnar i Infocenter Korona på 1:a–3:e våningen tidigast i slutet av sommaren 2021.

Bibliotekets ombyggnad ingår i en total förnyelse av Infocenter Korona, och är en del av ett mera omfattande reparations- och ombyggnadsprojekt vid Helsingfors universitet. Ombyggnaden av infocentret görs i två faser:

 • I den första fasen, mellan sommaren 2020 och sommaren 2021, renoveras 1:a–3:e våningen.
 • I den andra fasen, mellan sommaren 2021 och sommaren 2022, renoveras 4:e–5:e våningen.

Helsingfors universitets bibliotek har som mål att skapa en mångsidig och flexibel lärandemiljö i samarbete med Helsingfors stadsbibliotek. Campusbibliotekets nya lokaler öppnar i Infocenter Korona på 1:a–3:e våningen tidigast i slutet av sommaren 2021.

 • Antalet läsplatser förblir detsamma som tidigare, cirka 270.
 • Antalet grupparbetsrum och tysta studierum förblir detsamma som tidigare och grupparbetsrummens utrustning förnyas.
 • Låne- och återlämningspunkterna för böcker kommer att förnyas.
 • E-material kommer att göras mera synligt i lärandemiljön.
 • Tryckt material organiseras tydligt på 1:a–3:e våningen i Infocenter Korona.