Campusbiblioteket i Vik renoveras

Ombyggnaden av infocentret görs i två faser: I den första fasen, mellan sommaren 2020 och sommaren 2021, renoveras 1:a–3:e våningen. I den andra fasen, mellan sommaren 2021 och sommaren 2022, renoveras 4:e–5:e våningen.

Service under ombyggnaden

Campusbibliotekets servicen öppnas i Viks Pop-up Bibliotek 17.8.2020. Pop-up Biblioteket betjänar både universitetets och stadsbibliotekets kunder på infocentrets fjärde våning tills bibliotekens nya lokaler blir färdiga sommaren 2021.