Forskare

Översättningsforskargemenskapen TRAST vid Helsingfors universitet representerar flera översättnings- och tolkningsvetenskapliga områden och flera olika språk: finska, svenska och andra nordiska språk, engelska, franska, ryska, spanska, tyska och finskt teckenspråk. Läs mer om vår forskningsverksamhet nedan.