Emeritusprofessorer

Emeritusprofessorer.
Chesterman, Andrew

Ph.D., professor emeritus i flerspråkig kommunikation 

Forskningsområden: kontrastiv analys, översättningsteori och forskningsmetodik. 

Forskningsprofil 

375 humanister

Tiittula, Liisa

FD, ekonomie magister, professor emerita i översättningsvetenskap 

Liisa Tiittula ledde forskargemenskapen TraST (Translation Studies and Terminology) 2011–2018. Hennes forskningsområden har bland annat varit litterär översättning, skrivtolkning, syntolkning, tv-textning, multimodal interaktion och finsk-tysk affärskommunikation. Hon tilldelades priset Tiedon helmi (Kunskapens pärla) av Finlands översättar- och tolkförbunds sektion för lärare och forskare 2017. Liisa Tiittula är ordförande för nämnden för registret över rättstolkar. 

Forskningsprofil 

375 humanister

Vehmas-Thesslund, Inkeri

FD, professor emerita i rysk översättning 

Inkeri Vehmas-Thesslund forskar i terminologi (begreppsanalys, begreppssystem och fackspråk) och översättningsbrukares behov. Hon redigerade en finsk-rysk skogsordbok, Suomalais-venäläinen metsäsanakirja (2008), som vann ett internationellt pris för framstående insatser inom tillämpad terminologi. Efter pensionen 2011 har Vehmas-Thesslund forskat i ryska samtalspraktiker. Hennes hobby är att sjunga, och hon har översatt sånger till finska från flera olika språk. 

Forskningsprofil 

375 humanister