Docenter

Docenter.
Hartama-Heinonen, Ritva

FD, docent i översättningsvetenskap

Ritva Hartama-Heinonens forskningsområden är översättningsvetenskap (allmän översättningsteori, semiotisk översättningsforskning, intrakulturell översättning, översättarutbildning) och semiotik (översättandets semiotik, Charles S. Peirces semeiotik, allmän semiotik).

Forskningsprofil

Keinänen, Nely

FD, docent i engelsk filologi och översättningsvetenskap, äldre universitetslektor i engelska 

Nely Keinänen undervisar i magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen. Hennes expertisområden omfattar Shakespeare (inkl. Shakespeare i Finland), engelsk renässansdrama och poesi, den tidigmoderna tidens engelska kvinnliga författare samt dramaöversättning.

Forskningsprofil

Kinnunen, Tuija

FD, docent i översättningsvetenskap

Tuija Kinnunen är universitetslektor vid Tammerfors universitet. I sin doktorsavhandling undersökade hon översättning av lagtexter och hur de används i rättegångar. Hon har också forskat i tolkars agens och samarbetet mellan yrkesgrupper i finska domstolar. Senast har hennes forskning rört multimodalitet i rättstolkning. Kinnunen fick Tiedon helmi-priset i 2018 från Finlands översättar- och tolkförbund för sitt bidrag inom undervisningen.

Forskningsprofil

Kudashev, Igor

FD, docent 

Igor Kudashev är docent i rysk översättning vid Helsingfors universitet och universitetslektor i ryska och översättningsvetenskap vid Tammerfors universitet.

Forskningsprofil

Pasanen, Päivi

FD, docent i översättningsvetenskap 

Päivi Pasanen var universitetslektor i rysk översättning. Hon forskar i översättningspedagogik, terminologi i ett ramteoretiskt perspektiv och vardagstermer. Pasanen medverkade i projektet Det digitala språnget i översättar- och tolkutbildningen. 

Forskningsprofil

Salmi, Leena

FD, docent 

Leena Salmi är universitetslektor i franska vid Åbo universitet och docent i översättningsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Taivalkoski-Shilov, Kristiina

FD, docent 

Kristiina Taivalkoski-Shilov är professor i flerspråkig översättningskommunikation vid Åbo universitet och docent i översättningsvetenskap vid Helsingfors universitet. 

Forskningsprofil