Översättningsforskargemenskapen

Översättningsforskargemenskapen TRAST samlar alla vid Helsingfors universitet som forskar i och kring översättnings- och tolkningsvetenskap, terminologi och översättningsteknologi. Översättning och tolkning har en stor samhällsuppgift att fylla. Det är en språkpolitiskt viktig verksamhet och hjälper till att tillgodose språkliga rättigheter. Översättning av fack- och skönlitteratur har en betydande inverkan på hur det skrivna språket, litteraturen, kulturen och hela samhället utvecklas. Med vår forskning vill vi arbeta för en förbättrad översättnings- och tolkningskvalitet, visa vad översättning och tolkning betyder för dagens samhälle och värna om en översättar- och tolkutbildning av god kvalitet. Vår forskning är mångdisciplinär och för samman översättningsvetenskap med andra nyttiga fält såsom litteraturvetenskap, språkvetenskap, sociologi, semiotik, kognitionsvetenskap, språkteknologi och digital humaniora.

Aktuellt