Doktorander

Doktorander och ämne för avhandlingen.
Acosta Vicente, Carmen

Tolkens könsprestativitet i kontakttolkning.

Ahokas, Sirkka
Korpi, Suvi

I sin doktorsavhandling granskar Suvi Korpi genrerelaterat flyt i översättningar till finska av engelsk science fiction-litteratur.

Kóbor-Laitinen, Zita

Multimodalitet och kommunikativ balans i dialogsituationer med samtidigt bruk av skrivet, talat och tecknat språk.

Forskningsprofil

Krairiksh, Valisa (Fon)

When necessity and tradition collide: Language practices for diversity and inclusion in student associations at Aalto University.

Nivala, Merja

Det franska pronomenet on och dess ekvivalenter i finska språket.

Nyholm, Mira

Mira Nyholm är doktorand i svensk översättning inom doktorandprogrammet för språkforskning vid Helsingfors universitet. I sin doktorsavhandling undersöker hon somatiska fraser, deras kognitiva betydelser och hur de hanteras i skönlitterär översättning.

Forskningsprofil

Saarenmaa, Annukka

I sin forskning undersöker Annukka Saarenmaa tolkens kommunikativa makt och hur den språkliga förhandlingsrelationen konstrueras mellan tolken, invandraren och myndigheten i en tolkad trialog. Hon diskuterar vad kommunikativ makt innebär och hurudana tolkens påverkningsmöjligheter är i fråga om invandrarens samhälleliga deltagande. Forskningen fokuserar på estniska migrerade arbetstagare som använder finländska myndighetstjänster genom kontakttolk.

Vainikka, Mari

Mari Vainikka undervisar tolkning vid Diakoniyrkeshögskola (DIAK). I sin doktorsavhandling granskar Mari Vainikka dels hur det kulturella påverkar kvaliteten inom kontakttolkning, dels de strategier som används inom kontakttolkning med engelska och franska som lingua franca.

Vitikainen, Kaisa

Inomspråklig textning (textning för döva och hörselnedsatta, SDH), med fokus på live-textning och respeaking.

Forskningsprofil