Forskare

Översättningsforskargemenskapen TRAST vid Helsingfors universitet representerar flera översättnings- och tolkningsvetenskapliga områden och flera olika språk: finska, svenska och andra nordiska språk, engelska, estniska, franska, ryska, spanska, thailändska och tyska samt finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Läs mer om vår forskningsverksamhet nedan.