Professorer och docenter

Professorer och docenter och deras forskningsintressen och forskningsobjekt
Määttä, Simo K.

Ph.D., biträdande professor (Associate Professor) i översättningsvetenskap, docent i franska, TRAST-forskargemenskapens ledare.

Simo Määttä forskar för närvarande i lingua franca-språk, språkideologier, precision, multimodalitet, agens, empati och språkliga rättigheter i rätts- och kontakttolkning. Därutöver undersöker han hatretorik och teorier om diskurs, ideologi och performativitet. Hans tidigare forskning har handlat om sociolingvistisk variation i litterär översättning och språkpolitik för regionala språk och minoritetsspråk. Forskningen grundar sig i sociologisk översättningsteori, kritisk sociolingvistik och kritisk diskursanalys.

Forskningsprofil

Pakkala-Weckström, Mari

FD, docent i översättningsvetenskap och engelsk filologi, universitetslektor i engelsk översättning, ledare för magisterprogrammet i översättning och tolkning

Mari Pakkala-Weckströms forskningsämnen är översättningspedagogik, diskursanalys och översättning av kokböcker.

Forskningsprofil

Hartama-Heinonen, Ritva

FD, docent i översättningsvetenskap, universitetslektor i svenska språket (med inriktning på översättning och tolkning).

Ritva Hartama-Heinonens forskningsområden är översättningsvetenskap (allmän översättningsteori, semiotisk översättningsforskning, intrakulturell översättning, översättarutbildning) och semiotik (översättandets semiotik, Charles S. Peirces semeiotik, allmän semiotik).

Forskningsprofil

Keinänen, Nely

FD, docent i engelsk filologi och översättningsvetenskap, universitetslektor i engelska 

Nely Keinänen undervisar i magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen. Hennes expertisområden omfattar Shakespeare (inkl. Shakespeare i Finland), engelsk renässansdrama och poesi, den tidigmoderna tidens engelska kvinnliga författare samt dramaöversättning.

Forskningsprofil

Lautenbacher, Olli Philippe

FD, docent i översättningsvetenskap, universitetslektor i franska och fransk översättning

Olli Philippe Lautenbachers forskningsämnen är mottagarstudier, multimodalitet, textning och ögonrörelseforskning.

Forskningsprofil