Journalistik och kommunikation

Inom nätverket Journalistik och kommunikation samt vid redaktionella laboratoriet bedrivs forskning inom journalistik, kommunikation och medier. Nätverket är också tätt kopplat till undervisningen inom journalistik och kommunikation vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Senaste publikationer