Journalistik och kommunikation

Inom nätverket Journalistik och kommunikation bedrivs forskning inom journalistik, kommunikation och medier. Nätverket är också tätt kopplat till undervisningen inom journalistik och kommunikation vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Senaste publikationer