Om oss

Forskningsnätverket Journalistik och kommunikation

Inom forskningsnätverket Journalistik och kommunikation samt redaktionella laboratoriet bedrivs forskning inom många olika synvinklar på journalistik, kommunikation och medier. Nätverket Journalistik och kommunikation samlar forskare och doktorander från Svenska social- och kommunalhögskolan och Helsingfors universitet samt andra universitet inriktade på det interdisciplinära fältet journalistik, kommunikation och medier. Nätverket ordnar seminarier och tillfällen där forskarna presenterar och diskuterar sina pågående projekt, nya forskningsidéer, samarbetsmöjligheter och andra forskningsrelaterade frågor. Nätverket stöder enskilda forskare och medlemmar i deras forskning och ansökningar. Forskarna i nätverket bidrar aktivt till samhällsdebatten och samarbetar med medierna, civilsamhället och olika organisationer. Nätverket leds av professor Jaana Hujanen.

Redaktionella laboratoriet

Det redaktionella laboratoriet vid Svenska social- och kommunalhögskolan utforskar och utvecklar nya former av journalistik och kommunikation. Laboratoriets mål är att identifiera och stärka god praxis i medie- och kommunikationsbranscherna samt att utveckla nya modeller för såväl arbetsliv som forskning och undervisning. Det redaktionella laboratoriet är en öppen mötesplats för forskare, lärare, studerande och personer som arbetar med journalistik, kommunikation och medier. Det redaktionella laboratoriets kontaktperson är biträdande professor Mats Bergman.

Studier i journalistik och kommunikation

Kurserna i journalistik och kommunikation ordnas inom ramen för Kandidatprogrammet för samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan samt inom Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. Man kan antingen läsa journalistik och kommunikation som huvudämne eller välja delar av programmet som enskila helheter. Studierna innefattar såväl teoretiska som praktiska kurser, samt metodkurser. Undervisningen bedrivs av medlemmarna i forskningsnätverket och redaktionella laboratoriet under ledning av professor Jaana Hujanen.