Kontakta oss

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet ligger i Kronohagen i centrala Helsingfors.

 

Besöksadress:

Yrjö-Koskinens gata 3

00170 Helsingfors

Postadress:

Snellmansgatan 12 (PB 16)

00014 Helsingfors universitet

Nätverket Journalistik och kommunikation leds av professor Jaana Hujanen (jaana.hujanen@helsinki.fi). Hon svarar gärna på frågor om nätverkets verksamhet.

Har du frågor om studierna vid Soc&kom? Börja då med att läsa om studierna vid Soc&kom och om examensstrukturen i kandidatprogrammet för samhällsvetenskaper (KSV) samt om magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV). Du kan också skicka e-post till studentservicen på kruununhaka-student@helsinki.fi.

Vill du samarbeta kring ett forskningsprojekt? Behöver du en expert för att föreläsa om journalistik, kommunikation eller medier, eller för att kommentera aktuella skeenden? Läs då gärna igenom profilerna för nätverkets medlemmar och kontakta någon av oss.