Tjänster vid forskningsstationerna

Helsingfors universitets forskningsstationer är försedda med forskningsinfrastruktur i världsklass för fältforskning och undervisning inom olika områden. En del av stationerna erbjuder laboratorietjänster. Forskningsstationerna erbjuder bl.a. utrymmen för seminarier och kurser samt inkvartering för andra än forskare. Stationerna i Tvärminne, Lammi, Kilpisjärvi och Hyytiälä är öppna året runt.
Laboratorietjänster vid forskningsstationerna

Stationerna i Tvärminne och Lammi erbjuder mångsidiga laboratorietjänster och analysutrustning för forskare. Vid båda stationerna finns laboratoriepersonal för produktion av analyser.

Stationerna i Kilpisjärvi och Hyytiälä erbjuder laboratorieutrymmen och -utrustning för analyser och beredning av prover.

Närmare uppgifter om utrustningen vid forskningsstationerna finns på stationernas egna webbsidor.

Ta alltid kontakt med forskningsstationen i god tid då du planerar laboratoriearbete vid stationen!

Inkvartering

Samtliga forskningsstationer erbjuder inkvartering under kortare och längre tid för alla intresserade.

De stationer som bedriver verksamhet året runt erbjuder inkvartering i moderna rum och måltidsservice. Enkelrum och familjerum erbjuds även vid önskemål.

Sällskapsdjur är tillåtna i vissa av rummen.

Rummen är försedda med nätuppkoppling (kabel och WiFi).

Inkvarteringsbyggnaderna och en del av rummen är försedda med små kök med grundläggande köksutrustning som kan användas av besökarna.

Närmare information om rummens utrustning samt prisuppgifter finns på stationernas egna webbsidor.

Besökarna har möjlighet att bada bastu vid samtliga forskningsstationer.

Seminarier och kurser

Forskningsstationerna med verksamhet året runt erbjuder fantastiska möjligheter att ordna olika slags seminarier och kurser.

Vid stationerna finns moderna föreläsnings- och seminarierum som kan reserveras. Deltagarna i seminariet eller kursen kan inkvarteras vid forskningsstationen. Personalen vid stationen hjälper med arrangemangen.

Alla Helsingfors universitets forskningsstationer finns i unika miljöer. Var och en av dem representerar ett typiskt drag för den naturen och miljön i Finland.

Då du ordnar ett seminarium vid en forskningsstation, bokar du alltså inte bara ett seminarierum. Du får samtidigt uppleva den finländska naturen då den är som bäst.

Ta kontakt direkt med den forskningsstation där du vill ordna seminariet eller kursen!

Prisuppgifter

Forskningsstationernas prisuppgifter för forskare och studenter vid Helsingfors universitet finns på stationernas egna webbsidor.

Priserna varierar något mellan stationerna beroende på servicenivån och regionala krav.

Personal hos andra universitet och övriga kunder uppmanas direkt kontakta den station som man är intresserad av för att be om prisuppgifter.

Användningsvillkor

Forskningsstationerna erbjuder tjänster åt såväl forskare som andra användare.

Forsknigsstationernas tjänster är avgiftsbelagda och bör alltid reserveras i förväg. Reservationspraxis kan vara något olika vid olika stationer. Bekanta dig alltid i förväg med den stationens webbplats som du vill besöka och kontakta stationens personal!

Tutkimusasemat tarjoavat palveluitaan sekä tutkijoille että muille käyttäjille.

Då du planerar mer omfattande forskning vid en station, kontakta alltid stationens personal i god tid och försäkra dig om att de resurserna som du behöver finns till ditt förfogande.

Vi välkomnar också kunder från övriga universitet och utanför universitetsvärlden att reservera stationernas lokaler bl.a. för workshop- och seminariebruk.

 

Närmare uppgifter på stationernas egna sidor

Närmare uppgifter om tjänster som erbjuds samt prisuppgifter och kontaktuppgifter finns på stationernas egna webbsidor.

Endast Kilpisjärvi och Tvärminne forskningsstationer har webbsidor på svenska.