Dok­to­rand­pro­gram­met i språk­forsk­ning

Doktorandprogrammets svenskspråkiga sidor innehåller information om att söka till programmet, urvalskriterierna och studieplanen. Det lönar sig dessutom att bekanta sig med de engelskspråkiga sidorna där programmet och dess verksamhet presenteras mer ingående.