Forskarskolor och doktorandprogram

Helsingfors universitet har en modell för doktorsutbildningen med fyra forskarskolor och 32 doktorandprogram, som omfattar alla vetenskapsområden och doktorander. Forskarskolornas områden grundar sig på samarbete inom forskning och doktorsutbildningen.