Helsingfors universitet har en modell för doktorsutbildningen med fyra forskarskolor och 32 doktorandprogram, som omfattar alla vetenskapsområden och doktorander. Forskarskolornas områden grundar sig på samarbete inom forskning och doktorsutbildningen.