Specialiseringsutbildningen inom industriell farmaci för farmaceuter

Specialiseringsutbildningen inom industriell farmaci är avsedd för farmaceuter (B.Sc) som arbetar inom läkemedelsindustrin i Finland och utomlands.

Med hjälp av utbildningen kan du fördjupa din kompetens t.ex. i produktutveckling, ekonomi och marknadsföring, läkemedelsprövningar och frågor som gäller försäljningstillstånd, säkerhetsövervakning och kvalitetsledning/god praxis. Temat för det utvecklingsprojekt som ansluter sig till utbildningen kan du välja enligt ditt intresse, för att fördjupa din kompetens i ditt nuvarande arbete eller för att stödja dina framtida karriärmål. Specialiseringsutbildningen inom industriell farmaci ger dig också förutsättningar att ansöka om behörighet som Qualified Person. Utbildningen är internationell, så undervisnings- och prestationsspråket är engelska.

  • Utbildningens omfattning: 40 studiepoäng som kan avläggas på 3 år vid sidan av arbetet
  • Ansökningstid: Nästa ansökningstid publiceras här under hösten 2024