Specialiseringsutbildning inom apoteks- och sjukhusfarmaci för farmaceuter

Specialiseringsutbildningen är avsedd för farmaceuter som vill utvecklas inom sitt eget farmaceutiska område inom social- och hälsovården.

Genom utbildningen kan du utveckla din egen expertis, ditt arbete och dina karriärmöjligheter. Utbildningen erbjuder också en möjlighet att förnya hela arbetsgemenskapen bl.a. genom att ge verktyg för kvalitetsutveckling, tillhandahållande av farmakologiska tjänster och för att stimulera samarbetet med aktörer inom den övriga hälso- och sjukvården.

Du kan välja den allmänna studievägen inom apoteks- och sjukhusfarmaci eller residensstudievägen. Den allmänna studievägen fokuserar i stor utsträckning på apoteks- och sjukhusfarmaci. Residensstudievägen fördjupar den studerande i hens eget specialområde.

Studierna utgår från arbetslivet och sker vid sidan av arbetet. Studieplanen utarbetas individuellt med beaktande av dina tidigare studier, din yrkeskarriär, dina nuvarande arbetsuppgifter och utvecklingsbehov samt dina framtidsplaner. Du kan inrikta dina inlärningsuppgifterna inom de olika studieavsnitten så att de gagnar dig och din arbetsmiljö.

Utbildningen genomförs i samarbete med Östra Finlands universitet.

  • Utbildningens omfattning: 40 studiepoäng som kan genomföras på 3 år vid sidan av arbetet
  • Ansökningstid: Nästa ansökningstid är våren 2022.
  • Läs mer om utbildningen och ansök på HY+ webbplats (på finska).