Studier och studielivet

Vad går studielivet ut på? Universitetets farmaciekår YFK ordnar mångsidig verksamhet som består av exempelvis fester, idrott, kultur, företagsexkursioner och temakvällar.
Helsingfors universitet erbjuder sina studerande mångsidiga stödtjänster som underlättar studievardagen.
Universitetets farmaciekår YFK

Universitetets farmaciekår (YFK) är en ämnes-/fakultetsorganisation för dem som studerar farmaci vid Helsingfors universitet och ett sammanlänkande organ för ungefär 800 studenter.

YFK ordnar mångsidig verksamhet som består av exempelvis fester, idrott, kultur, företagsexkursioner och temakvällar. Under farmaciekåren lyder flera olika temaklubbar som ordnar regelbundna träffar. Mycket tid tillbringas i organisationens egen lokal Käärmenpesä i Sörnäs – ett lämpligt tillhåll för olika studentikosa tillställningar. Utöver evenemang sörjer YFK för studenternas intressebevakning, deltar i att utveckla den farmaceutiska undervisningen och publicerar sin egen tidning, MDS. 

Tapparna, alltså farmacigulnäbbarna,får redan under introduktionsveckan delta i YFK:s tappevenemang med vars hjälp det är lättare att lära känna andra nya studenter och det går smidigare att bo det första året i en stad som är främmande för de flesta. Tapparna får också egna mörkgröna overaller och laboratorierockar. 

Medlemmar i YFK tillhör automatiskt Föreningarna för Finlands Farmacistuderande (FiPSA), som förenar farmacistudenter i Helsingfors, Kuopio och Åbo. Genom FiPSA är det möjligt att både delta i inhemsk verksamhet och åka som utbytesstudent utomlands, till exempel till internationella kongresser som sammanför farmacistudenter från olika länder.

Det finns alltså mycket att syssla med vid sidan av studierna!

Stödtjänster och studieliv vid Uni