Kontaktuppgifter

Farmaceutiska fakulteten finss på Campus Vik Biocentrum 2. Campus ligger ca 10 km från stadens centrum.
Adress och växel

Farmaceutiska fakulteten 

Viksbågen 5 E (PB 56)
00014 Helsingfors universitetFinland
Växel: +358 (0) 2941 911 (norm. lna/msa)

Dekanus

 

 

Prodekaner
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Läkemedelsforskningsprogrammet (DRP)
Ledaren för utbildningsprogrammet för farmaceutexamen
Ledaren för Utbildningsprogrammet för provisorexamen
Ledaren för Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety
Personalen

Personalens kontaktuppgifter 

Forsknings- och undervisningspersonal

Personsökning och kontaktuppgifter vid Helsingfors universitet  -  sök efter forskare, lärare och annan personal vid Helsingfors universitet.

Stu­dentser­vicen
För media

Våra kommunikationstjänster hjälper dig gärna med att söka information och experter vid Helsingfors universitet.

Tjänster för press och media