Dekaner

Fakulteten leds av dekanus som väljs för en mandatperiod på fyra år. Dekanus leder fakultetens verksamhet och ansvarar för att fakultetens uppgifter sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt. Dekanus svarar i sista hand för fakultetens undervisning, forskning och samverkan med samhället samt fakultetens personal och ekonomi.
Dekanus Jari Yli-Kauhaluoma

Dekanus Jari Yli-Kauhaluoma

Yli-Kauhaluoma är professor i läkemedelskemi vid Helsingfors universitet. Hans forskningsgrupp forskar om nya antibiotika samt föreningar som påverkar regenerering av proteinkinaser och hjärtmuskelceller. Forskningsgruppen söker dessutom svar på utmaningar inom hållbar läkemedelsutveckling och bygger en ny syntesinfrastruktur tillsammans med forskarna på Campus Gumtäkt.

 

Prodekanus Mia Sivén

Prodekanus Mia Sivén 

Mia Sivén är docent i industriell farmaci, och forskar i synnerhet kring särdrag för läkemedelsbehandling av särskilda grupper: till exempel innovativa läkemedelsformer för läkemedelsbehandling av barn eller äldre och bedömning av lämpliga läkemedelsformer för sällskapsdjur. Forskningens fokus är de farmaceutiska processerna bakom läkemedelsproduktionen (till exempel spraytorkning) samt läkemedelsprodukternas miljöeffekter. Under sitt forskarutbyte (APC Ltd, Dublin) har hon fördjupat sig i den kontinuerliga produktionsprocessen för biologiska makromolekyler och hur de omformas till läkemedel. Hon har också erfarenhet av pedagogisk forskning där hennes specialområden är interaktiva digitala lärmiljöer och utveckling av AR-/VR-applikationer. Mia Sivén är medlem i Lärarakademin.

Prodekanus Sivéns uppgift är att leda undervisningen och utvecklingen av undervisningen vid fakulteten.

 

Prodekanus Mikko Airavaara

Prodekanus Mikko Airavaara, Professor 

Prodekanus Airavaara ansvarar för forskningen, forskningsinfrastrukturen, innovationerna och doktorsutbildningen. 

Prodekanus Yvonne Holm

Prodekanus Yvonne Holm

Yvonne Holm är professor i farmaceutisk biologi (befattningshavare). Hennes specialområde är farmakognosi, vilket innefattar analys av naturläkemedel och deras kemotaxonomi, att ta fram läkemedelskandidater av substanser som hittas i naturen samt fytoterapi. Forskningsgruppen består av två post doc-forskare och två doktorander, och fokuserar just nu på etnofarmakologisk forskning där några afrikanska växter analyseras med hopp om att hitta antimikrobiella föreningar. 

Prodekanus Holms uppgift är att ansvara för samhällssamverkan samt tvåspråkighetsfrågor vid fakulteten. 

 

Prodekanus Timo Laaksonen

Prodekanus Timo Laaksonen

Timo Laaksonen är professor i farmaceutisk nanoteknologi. Hans forskning fokuserar på att kontrollera transporten och frisättningen av läkemedel i kroppen med hjälp av nanobärare eller nanomaterial. För närvarande är han särskilt intresserad av liposomer och hydrogeler som aktiveras av ljus.

Prodekanus Laaksonen ansvarar för utvecklingen av fakultetens forskningsinfrastruktur och lokalfrågor.