Om fakulteten

Farmaceutiska fakulteten har hand om forskning om läkemedel och läkemedelsförsörjning och tillhandahåller en betydande del av utbildningen inom branschen i Finland. Vid fakulteten utexamineras varje år i genomsnitt 150 farmaceuter, 50 provisorer och 15 doktorer som kan arbeta som experter, forskare och ledare inom olika sektorer inom läkemedelsutveckling och hälso- och sjukvården. Examina motsvarar väl behoven inom arbetslivet och sysselsättningen för utexaminerade studerande är god.

Fakulteten utgörs av Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper, Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi och Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi samt engelspråkiga läkemedelsforskningsprogrammet Drug Research Program (DRP) som integrerar tvärvetenskaplig forskning. 

Fokusområden inom forskningen vid fakulteten är utveckling av nya läkemedel (Drug Discovery), tillförsel av läkemedel (Drug Delivery), läkemedels effekt och läkemedelsbehandling (Drug Action and Therapy) samt farmaceutisk nanoteknologi (Pharmaceutical Nanotechnology). Dessutom bedrivs betydande forskning inom klinisk farmaci och farmakoekonomi.