Användarregler för tjänsterna

Användarreglerna för universitetets datasystem och IT-tjänster gäller alla användare. För att behörigheter ska beviljas måste datasystemens användarregler godkännas. Underhållet av universitetets system regleras med separata underhållsregler. Med tjänstespecifika användarvillkor säkerställer man att användaren är medveten om tjänstens villkor och förbinder sig till dem innan användningen inleds.