Datasäkerhet och dataskydd

Datasäkerheten, dvs. informationens konfidentialitet, integritet och användbarhet, ska säkerställas i informationens samtliga former och hanteringsskeden under informationens hela livscykel. Genom att ta hand om dataskyddet säkerställer vi allas rätt till integritet och skydd av personuppgifter vid universitetet.
Hur säkerställer universitetet datasäkerheten?

Finlands lag fastställer allmänna villkor för produktion och underhåll av IT-tjänster, tjänsternas användare och rättigheterna och skyldigheterna för båda grupperna. Universitetets datasäkerhetspolicy definierar närmare universitetsledningens viktigaste riktlinjer och strategiska tyngdpunkter för datasäkerhetsarbetet. Det allmänna dataskyddsmeddelandet och systemens dataskyddsbeskrivningar beskriver hur universitetet behandlar användardata. Praktiska datasäkerhetsanvisningar för alla vid universitetet finns i Flamma eftersom datasäkerhet först och främst är universitetets interna angelägenhet.